Obchodní podmínky | GamberoRosso, Praha 1

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Věrnostního clubu GamberoRosso

Principy Věrnostního klubu GamberoRosso

Věrnostní klub GamberoRosso provozuje společnost Mydone s. r. o. se sídlem Jakubská 744/4, 11000 Praha 1, IČO: 03083063, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C229839. Věrnostní klub je určen zákazníkům společnosti Mydone s. r. o. pravidelně navštěvujících restauraciGamberoRosso na adrese Jakubská 744/4, 11000 Praha 1. Členství ve Věrnostním klubu GamberoRosso umožnuje zákazníkovi, který je jeho členem, za podmínek vymezených v těchto všeobecných podmínkách, získávat bonusy při jednorázovém nebo opakovaném nákupu (předplatné) bonusového tarifu (věrnostní karty) a následně je uplatňovat jako slevu při návštěvách restaurace a také využívat jiné služby a benefity určené výhradně členům Věrnostního klubu GamberoRosso.

Podmínky členství a přihlášení do Věrnostního klubu GamberoRosso

Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro vznik členství ve Věrnostním klubu GamberoRosso, práva a povinnosti členů a společnosti Mydone s. r. o.. Vyplněním a podepsáním přihlášky (případně zakliknutím souhlasu v elektronické podobě na stránkách www.gamberorosso.menu) člen Věrnostního klubu GamberoRosso souhlasí s podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

1. Vznik členství

Členem Věrnostního klubu GamberoRosso se může stát fyzická osoba starší 18 let (včetně), fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která projeví zájem o členství v klubu GamberoRosso, řádně vyplní a čitelně podepíše přihlášku, čímž souhlasí s podmínkami členství ve Věrnostním klubu GamberoRosso a souhlasí s všeobecnými podmínkami. 

Mydone s. r. o. si vyhrazuje právo neakceptovat přihlášky se zjevně nesprávnými nebo nekompletními údaji.

2. Vydání Věrnostní karty a její využití

Fyzická či virtuální Věrnostní karta je vydána členovi klubu a slouží k jeho identifikaci při uplatňování výhod klubu. Karta je nepřenosná a výhody členství mohou být uplatněny pouze při jejím předložení. Věrnostní karta je členovi věrnostního klubu GamberoRosso zapůjčena k bezplatnému použití. Karta zůstává vlastnictvím společnosti Mydone s. r. o.. Lze získat 4 různé typy karet dle úrovně poskytnutých výhod: BASIC, SILVER, GOLD a PLATINUM VIP. Fyzická karta je zákazníkovi vydána ihned při registraci a zaplacení členství v restauraci, případně muže být odeslaná poštou při nákupu členství online. Obdržením karty získává zákazník právo využívat výhody vyplývající z členství ve GamberoRosso klubu.

O opětovné vydání ztracené, odcizené či poškozené karty lze žádat bezplatně v restauraci GamberoRosso.

Člen Věrnostního klubu GamberoRosso se zavazuje oznámit změnu osobních údajů bezodkladně prostřednictvím internetových stránek společnosti www.gamberorosso.menu, případně osobně v restauraci.

3. Výhody a benefity poskytované členům Věrnostního klubu GamberoRosso

 • Výhody a benefity členství ve Věrnosntím klubu GamberoRosso se mohou lišit při realizaci nákupů prostřednictvím e-shopu www.gamberorosso.menu od výhod a benefitů poskytovaných v restauraci GamberoRosso.

Nákup bodů a jejich využití v restauraci GamberoRosso

 • Při každém jednorázovém nebo opakovaném nákupu (předplatné) bonusového tarifu (věrnostní karty) jsou zákazníkovi připsány na jeho kartu body, které může uplatnit při platbě v restauraci. Před návštěvou restaurace je nutné zarezervovat stůl na www.gamberorosso.menu.
 • Při uplatnění slevy lze využít pouze celé body. Hodnota jednoho bodu vždy odpovídá slevě ve výši 1 Kč.
 • Body se připisují na kartu zákazníka dle aktuálního zvoleného tarifu u opakované platby anebo dle posledního zakoupeného tarifu u jednorázových plateb.
 • Věrnostní kartou lze platit za kompletní menu nabízené v restauraci GamberoRosso.
 • Výhody může uplatňovat pouze majitel věrnostní karty. Abychom zabránili případnému podvodnému jednání, Mydone s.r.o. si vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k předložení dokladu s fotografií k ověření totožnosti.
 • Při každé návštěvě restaurace je nutné se prokázat předem členskou kartou. Při placení je možno použít pouze jednu věrnostní kartu. Nasbírané na kartě peníze není možné vyměnit za hotovost.
 • Kumulace slevy ve formě bodů z věrnostní karty klubu GamberoRosso s jinými slevami, akcemi nebo výhodami jiných věrnostních systémů není možná.
 • Společnost Mydone s.r.o. si vyhrazuje právo v určitých případech upravit podmínky připisování bodů na Věrnostní kartu klubu GamberoRosso.
 • Věrnostní kartu lze opakovaně automatický dobíjet nákupem zvoleného tarifu na www.gamberorosso.menu.
 • Věrnostní kartu lze dobíjet v restauraci GamberoRosso na částku ve výši ceny jednoho z tarifu bez ohledu na přednastavený na kartě existující opakovaný tarif.
 • Při placení v restauraci lze kombinovat body z věrnostní karty, hotovost a platbu kartou.

4. Výše připsaných bodů dle druhu karty (tarifu)

BASIC karta

 • Tuto kartu zákazník získává automaticky při splnění všech podmínek bodu 2. Všeobecných obchodních podmínek věrnostního klubu GamberoRosso. Za jednorázový nákup karty BASIC v hodnotě 1000Kč se zákazníkovi připisuje navíc plus 10 % z celkové hodnoty karty, které se v poměru 1:1,10 převede na body, tzn. zákazník získává 1100 bodů.
 • Za každý další opakovaný automatický měsíční nákup (předplatné) karty BASIC v hodnotě 1000Kč se zákazníkovi připisuje navíc plus 5 % z celkové hodnoty karty, které se v poměru 1:1,15 převede na body, tzn. zákazník získává 1150 bodů.

SILVER karta

 • Tuto kartu zákazník získává automaticky při splnění všech podmínek bodu 2. Všeobecných obchodních podmínek věrnostního klubu GamberoRosso. Za jednorázový nákup karty SILVER v hodnotě 2500Kč se zákazníkovi připisuje navíc plus 15 % z celkové hodnoty karty, které se v poměru 1:1,15 převede na body, tzn. zákazník získává 2875 bodů.
 • Za každý další opakovaný automatický měsíční nákup (předplatné) karty SILVER v hodnotě 2500Kč se zákazníkovi připisuje navíc plus 5 % z celkové hodnoty karty, které se v poměru 1:1,2 převede na body, tzn.zákazník získává 3000 bodů.

GOLD karta

 • Tuto kartu zákazník získává automaticky při splnění všech podmínek bodu 2. Všeobecných obchodních podmínek věrnostního klubu GamberoRosso. Za jednorázový nákup karty GOLD v hodnotě 5000Kč se zákazníkovi připisuje navíc plus 20 % z celkové hodnoty karty, které se v poměru 1:1,2 převede na body, tzn. zákazník získává 6000 bodů.
 • Za každý další opakovaný automatický měsíční nákup (předplatné) karty GOLD v hodnotě 5000Kč se zákazníkovi připisuje navíc plus 5 % z celkové hodnoty karty, které se v poměru 1:1,25 převede na body, tzn. zákazník získává 6250 bodů.

PLATINUM VIP karta

 • Tuto kartu zákazník získává automaticky při splnění všech podmínek bodu 2. Všeobecných obchodních podmínek věrnostního klubu GamberoRosso. Za jednorázový nákup karty PLATINUM VIP v hodnotě 10000Kč se zákazníkovi připisuje navíc plus 25 % z celkové hodnoty karty, které se v poměru 1:1,25 převede na body, tzn.zákazník získává 12500 bodů.
 • Za každý další opakovaný automatický měsíční nákup (předplatné) karty PLATINUM VIP v hodnotě 10000Kč se zákazníkovi připisuje navíc plus 5 % z celkové hodnoty karty, které se v poměru 1:1,3 převede na body, tzn. zákazník získává 13000 bodů.

Platnost bodové hodnoty Věrnostní karty

 • Platnost bodů je po dobu 12 měsíců od data nákupu, ze kterého byly na kartu nakumulované. V případě, že zákazník body do 12 měsíců od jejich získání neuplatní, budou body expirované a nebude je možné uplatnit.

Ostatní výhody členství ve Věrnostním klubu GamberoRosso

 • Informace o všech aktuálně platných výhodách jsou uvedené na stránkách www.gamberorosso.menu případně je možno se o nich informovat na info@gamberorosso.menu nebo přímo v restauraci GamberoRosso.

Všeobecné obchodní podmínky

   1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejíž předmět je nákup a prodej internetových aplikací (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.gamberorosso.menu.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Mydone s.r.o se sídlem Jakubská 744/4, 11000 Praha 1, IČO: 03083063. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět jednorázový nebo opakovaný nákup bonusového tarifu (věrnostní karty) (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatels kém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1) bezhotovostně prostřednictvím online platebního systému;

2) bezhotovostně platební kartou v provozovně;

3) v hotovosti v provozovně.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1 Kupujícímu může být krabička doručována každý měsíc na adresu specifikovanú v formuláře fakturační údaje kde se taky může zadat jina adresa pro doručení v případě že fakturační a doručovací adresa ne bude stejná. V případě změny doručovací adresy kupující je povinen neprodleně informovat přes email info@gamberorosso.menu  a nebo upravit doručovací adresu na stránkách https://www.gamberorosso.menu.

 1. OPAKOVANÉ PLATBY

12.1 Jde o automatické strhávání měsíční platby za předplatné členů klubu GamberoRosso ve formě poukazů na občerstvení za zvýhodněných podmínek. Platba je fixní dle zvoleného tarifu uvedeného na gamberorosso.menu/darkove-poukazy, a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. která plní mezinárodní bezpečnostní standard PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

12.2 Dálé také kupující souhlasí se založením a parametry opakované platby.

12.3 První poukaz spolu s členskou kartou bude naúčtován a odeslán poštou na adresu kupujícího prvního dne následujícího týdne od objednání a zaplacení, ev. bude k vyzvednutí v restauraci na jméno kupujícího. Pro garantované uplatnění poukazu kupujícím je nutná rezervace stolu předem na https://www.gamberorosso.menu/rezervace-stolu. Všechny následující poukazy (po prvním) budou automaticky zarezervovány, naúčtovány a členská karta dobitá každého 1. dne v měsíci.

12.4 O tom, že platba je založena, jako opakovací je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu. Stav objednávky také vidí v přehledu objednávek ve svém účtu, kde může opakovanou platbu zrušit  kdykoli bez udání důvodu.

12.5 Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně. Minimálně 7 pracovních dní předem bude informován, pokud od poslední opakované platbě uběhlo více než 6 měsíců.

12.6 V případě zrušení předplatného kupujícím je třeba tuto změnu nahlásit minimálně do 3 pracovních dnů před naúčtováním, a to na emailovou adresu info@gamberorosso.menu.

12.7 Maximální výše jednorázové účtované platby je dána ceníkovou cenou zvoleného předplatného. Veškeré ceny jsou uvedeny zde: https://www.gamberorosso.menu/darkove-poukazy/

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Mydone s.r.o., restaurace "GamberoRosso", Jakubská 744/4, 11000 Praha 1, adresa elektronické pošty info@gamberorosso.menu, telefon +420 224 82 90 91.

V Praze dne 21. května 2020